مقالات

آببندهای مکانیکال سیل دو گانه پشت سر هم چیست

آببندهای (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) دوگانه پشت سر هم چیست :

در این مدل آببند (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) سطوح آببند در یک جهت و پشت سر هم نصب می گردند و معمولا احتیاج به دو گلند جهت نصب روی محفظه آببندی دارند. در این نوع آببند فشار سیال واسطه کمتر از فشار سیال عامل میباشد و نشت جزیی سیال واسطه باعث باز شدن صفحات آببند نمیگردد.در این نوع آببند (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) سیال اصلی فیلم سیال آببند اولی و سیال واسطه فیلم سیال آببند دومی را تشکیل می دهد و جهت نشت از سمت سیال اصلی (محصول) به سمت محفظه بین دو آببند است. اببندهای دوگانه پشت سر هم برای آببندی محصولاتی نظیر وینیل کلراید . کونواکسید کربن. هیدرو کربن های سبک و سیالات فرار و خطرناک کاربرد فراوان دارد . این نوع آببندها پدیده یخ زدن هیدرو کربن های سبک و سیالات فرار را از بین میبرد. قابلیت اطمینان این نوع آببند زیان است زیرا اگر آببند ابتدایی خراب شود. آببند دومی عمل آببندی سیال اصلی را به خوبی انجام میدهد.

 

 

آببندهای (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) دوگانه رو به رو :

در این مواردی که محفظه آببندی برای نصب یک آببند دوگانه پشت به پشت کوچک است. از آببند دوگانه رو به رو استفاده میشود. این نوع آببند ها معمولا به شکل کاتریج نصب می شوند. که یک آببند داخل محفظه آببندی و دیگری در خارج ان و روی گلند قرار می گیرد. اگر فشار سیال واسطه کمتر از فشار سیال اصلی باشد عملکرد آببند همانند آببند دوگانه پشت سرهم است. سیالات خورنده وجود ذرات ساینده داخل سیال اصلی و … می توان باعث خرابی آببند داخلی و ایجاد نشت نماید.

 

 

آببند های (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) دوگانه هم مرکز :

در این مدل آببند بر خلاف آببندهای دوگانه قبلی دو آببند در شعاعی قرار میگیرند و معمولا برای نصب به فشاری محدود تر محوری احتیاج دارند . اما فضای شعاعی بیشتری اشغال میکنند. از این نوع آببند دو گانه اغلب برای سیستم آببندی مخازن و همزنها استفاده میشود. در این مدل آببند نیز با تغییر فشار سیال واسطه میتوان عملکرد آببند را به صورت پشت سر هم یا آببند پشت تغییر داد.

این نوع آببند ها فضای شعاعی زیادی اشغال می کنند لذا بندرت در پمپ ها استفاده می شوند.

آببندهای (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) کاتریجی :

همه آب بند های مکانیکی را می توان به صورت کاتریج طرح کرد. این نوع آب بند بوسیله گلند و صفحات تنظیم کننده سیلیو آب بند روی شفت صفحات تنظیم کننده آب بند آزاد می شوند.

 

آب بند های (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) مخازن همزن سیالات :

آب بند همزمان شبیه آب بند پمپ های پروسس می باشد. اما با تفاوت های زیر :

شفت آب بند همزن ها در معرض تغییر مکان های محوری و شعاعی بیشتری هستند. با توجه به پروفیل پره همزن نیرو های محوری و شعاعی زیادی از طریق پره ها به شفت منتقل می گردد . مخصوصا در مواردی که سطح سیال پایین تر از سطح پره ها باشد که باعث ایجاد ورتکس در داخل سیال می شود و لرزش و ارتعاش شفت را باعث می گردد ( سطح سیال باید حداقل 1.5 برابر ارتفاع پره باشد )

برای رفع اثرات تغییر مکان های محوری و شعاعی زیاد شفت و از بین بردن ارتعاش و لرزش آن اغلب سازند های آب بند های همزن از سیستم یاتاقان بندی که نیرو های محوری و شعاعی را تحمل مینماید در محفظه آب بندی استفاده می کنند.

 

 

اصول طراحی آب بند های مکانیکی (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) :

عوامل زیادی عملکرد یک آب بند مکانیکی را تحت تاثیر قرار می دهند که در طراحی مناسب آب بند بایستی به آنها توجه نمود از جمله :

  • صافی سطح مناسب صفحات آب بند (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل)

در آب بند های مکانیکی (سیل مکانیکی یا مکانیکال سیل) دو صفحه بسیار صاف و پرداخت شده وجود دارد که امکان نشت را به حداقل می رساند و عمود بر محور شفت قرار می گیرند. یکی از این صفحات ثابت است و روی پوسته پمپ یا مخزن یا هر وسیله ای که احتیاج به آب بندی دارد نصب می گردد و دیگری روی شفت یا سیلیو آن نصب و با سرعت شفت می چرخد. در اثر حرکت نسبی دو صفحه آب بند و وجود فشار هیدرولیکی سیال دو صفحه مذکور از یکدیگر فاصله می گیرند و به این ترتیب فیلم سیال بین دو صفحه آب بند ایجاد می گردد . برای حفظ نشت سیال در یک حد معقول و قابل قبول در موقع چرخش شفت ضخامت فیلم سیال باید در حد 0.005 میلیمتر باشد . وجود فیلم سیال از اصطحکاک و سایش بین صفحات آب بند جلوگیری می نماید و حرارت تولید شده را در حد معقول و قابل قبول حفظ می کند .

نا صافی سطوح آب بند اولیه باعث ایجاد اثرات هیدرودینامیکی و ضخیم شدن فیلم سیال و در نهایت نشت بیشتر می گردد . به علاوه نا صافی سطوح باعث ایجاد اصطحکاک و سایش بیشتر صفحات آب بند می شود .

برای مشاوره خرید مکانیکال سیل و قیمت مکانیکال سیل با ما در تماس باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 14 =