پمپ دنده ای

مپ های دنده ای از گروه پمپ های جابه جایی از نوع روتاری هستند با این تفاوت که بسیار ساختار ساده تری نسبت به پمپ های دیگر دارند . در پمپ های دنده ای جریان در قسمت خروجی یکنواخت میباشد و ساختار این پمپ و عملکرد آن به گونه ای است که نیاز به شیر یک طرفه ندارد.

در این مدل پمپ های اندازه و سایز های مختلفی وجود دارد که در ساخت پمپ های دنده ای تعداد دنده های روی روتور میتواند از دو عدد به بالا باشد بیشترین مصرف از پمپ های دنده ای در صنایع برای روغن کاری استفاده میشود.

روش و عملکرد پمپ های دنده ای

در پمپ های دنده ای بر خلاف پمپ های سانتریفیوژ که مایعات با فشار بالا از قسمت خروجی پمپ خارج میشود در پمپ های دنده ای مقدار مشخصی از سیال بین دنده ها به تله می افتد و مایع با یک سرعت و فشار پایین به سمت خروجی حرکت میکند.

پمپ دنده ای از رو قسمت بدنه اصلی و یک روتور دوار که به صورت دنده ای است تشکیل شده.

چرخ دنده ها به وسیله موتور الکتریکی شروع به دوران میکنند که این دوران باعث ایجاد مکش میشود مایع یا سیال وارد شده به پمپ دنده ای در فضای آزاد بین دنده ها و محفظه گیر کرده و از قسمت ورود به خروجی منطقل میشود .