پمپ های  وکیوم چرخشی مکانیکی روغن بندی شده

نقطۀ شروع در تولید یک خلاء بالا در بسیاری از سیستم ها یک پمپ وکیوم  مکانیکی است. چنین پمپ های وکیومی  قادرند تا فشارهای از درجۀ 10-2 torr را تولید نمایند. این پمپ های وکیوم به دقت طراحی می شوند و باید در جابجایی و نگهداری قطعات به دقت مهندسی ش…

پمپ وکیوم پروانه ای چرخشی (Rotary vane pump)

در پمپهای وکیوم پروانه چرخشی استاتور یک استوانه فولادی تو خالی است که دو سر آن توسط صفحاتی مناسب بسته می شود. مجراهای ورودی و خروجی روی این استوانه واقع هستند. مجرای ورودی مستقیماً توسط لاین بندی مناسب به سیستم متصل می گردد و مجرای خروجی توسط …

کاربرد کربن بدون اشباع unfilled carbon

از کربن بدون اشباع برای کاربرد های دما پایین استفاده می شود اکسید کننده ها و هالوژن ها و محیط های شیمیایی مختلف کربن را تحت تاثیر قرار می دهند . یکسری اکسید کننده  ( تیزاب سلطانی ترکیبی از اسید نیتریک و اسید هیدروکلرید . اسید کلرو . اسید سول…

دلایل از بین بردن گازها برای فرآیندهای مختلف

احتمال واکنش و یا ترکیب گاز یا بخارات موجود یا مواد فرآیند که می تواند تأثیر نامطلوبی در کیفیت محصول بگذارد و یا اینکه منجر به تولید رسوبات و یا گازهای سمی شود. جهت رسیدن به یک اختلاف فشار مناسب که در ارتباط با سایز لوله هاست. جهت ک…

آشنایی با جریانهای ایجاد شده در سیستم های خلاء

 الف – جریان مولکولی آزاد (Molecular flow) در این نوع جریان مسیر آزاد متوسط مولکولی معادل یا بزرگتر از قطر لوله می باشد و از این رو دینامیک جریان گاز توسط برخوردهای مولکولی به جداره های دیواره لوله مشخص می شود. این نوع جریان محدوده ای از اعداد نودس…

تعریف و معرفی خلا و سیستم های تحت خلا

در ابتدا لازم است تا با مفهوم خلاء، سیستم خلاء، منابع گازی موجود در سیستم های تحت خلاء و هدف از خلاء آشنا شویم. اصولاً در سیستم های گازی فشارهای پایین تر از فشار اتمسفری را فشار خلاء نامند و هرقدر که فشار پایین تر باشد، اصطلاحاً گفته می شود که…

کاربرد کربن بدون اشباع unfilled carbon

از کربن بدون اشباع برای کاربرد های دما پایین استفاده می شود اکسید کننده ها و هالوژن ها و محیط های شیمیایی مختلف کربن را تحت تاثیر قرار می دهند . یکسری اکسید کننده  ( تیزاب سلطانی ترکیبی از اسید نیتریک و اسید هیدروکلرید . اسید کلرو . اسید سول…

آب بندی مواد گرم مکانیکال سیل

آب بندی مواد گرم با یادگیری اصول اولیه آببندی دو نوع کاربرد ماده گرم که مشکلات زیادی را برای آببندی ایجاد می کند بررسی می کنیم : آب گرم روغن گرم آب بندی آب گرم آب به عنوان روان کننده مناسب در نظر گرفته می شود چرا که می تواند …

کارکرد پمپ وکیوم والئو

پمپهای وکیوم روغنی والئو به گونه ای است روغن موجود در وکیوم پمپ بین روتور و پره های پمپ منتقل میشود که این عمل سبب میشود آبندی یا به استلاح سیلینگ بین پره ها و پمپ ایجاد شود. این عمل همچنین باعث خنک کردن روتور از طریق انتقال حرارت در پمپ به خارج…